Muziek op schoot

Muziek op Schootles is muziekles voor kinderen van 0-4 jaar, samen met een (groot)ouder. Door middel van o.a. contactspelletjes, bewegingsliedjes en luistermomenten worden er tal van vaardigheden ontwikkeld. Samen met je kind of kleinkind ben je op een plezierige manier met muziek bezig.Marije, Laura en Jacqueline met Jacco

Isis en oma zwaaien gedag...Voor kinderen zijn rituelen en herhaling erg belangrijk. Elke les begint en eindigt op dezelfde manier. Jacqueline en de begroetingspop Harlekijntje zingen samen voor alle kinderen een welkomstlied en aan het einde van de les zingen en zwaaien ze iedereen gedag. In een les zijn er ongeveer zeven verschillende muziekactiviteiten.

Zingen is een belangrijk onderdeel van de cursus. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat baby’s eerder en langer luisteren naar zingen dan naar spreken. In de Muziek op Schootles zingen we zowel nieuwe als bekende liedjes die aansluiten bij de leefwereld van het kind. 

maracas, bewerktTijdens de lessen gebruiken we verschillende instrumenten zoals trommels, klankstaven, stokjes en sambaballen. Naast instrumenten gebruiken we allerlei materialen zoals sjaaltjes om mee te dansen of om je achter te verstoppen, blokken, vingerpopjes en nog veel meer. Jacqueline bespeelt verschillende muziekinstrumenten zoals de blokfluit, de dwarsfluit en de gitaar. In de Muziek op Schootlessen doen we ook veel aan beweging, we lopen, springen, stampen of rennen bij een lied en doen vaak een kringdans op muziek.

Een mooi luistermoment  in elke les is de muziek van het speeldoosje.  Klik hier om een voorbeeld te horen.  Jesse

De lessen volgen de seizoenen, in de lente zingen we over jonge dieren, in de zomer imiteren we de golven van de zee met een groot kleed. In de herfst laten we blaadjes in de lucht dwarrelen en in de winter laten we het sneeuwen in de les. Vier keer per jaar start er een nieuwe cursus. Een cursus duurt ongeveer 10-12 lesweken, de zomercursus is meestal wat korter.

regenmaker

 

De Muziek op Schootcursus wordt in verschillende leeftijdsgroepen gegeven:

  • dreumesgroep: 10-18 maanden
  • jongste peutergroep: 18 maanden-2,5 jaar
  • oudste peutergroep: 2,5 jaar-4 jaar

De leeftijdsgrenzen worden niet strikt aangehouden. Soms komt een kind beter tot zijn recht in een andere leeftijdsgroep. Soms zijn er zoveel aanmeldingen voor een leeftijdsgroep dat deze groep gesplitst wordt, soms worden groepen samengevoegd.

Elke groep krijgt 40 minuten les, tussen de lessen is 10 minuten pauze, de lestijden zijn afhankelijk van de locatie waar wordt lesgegeven.

 

In overleg met Jacqueline kunnen ook kinderen met een beperking meedoen. Xander en Storm